شکلات تلخ 55% نستله

قیمت اصلی 38,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,000 تومان است.

شکلات میلکا میلکینیز 87.5 گرمی Milka Milkinis

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 43,000 تومان است.

شکلات شیری 80 گرمی میلکا Milka Alpine

قیمت اصلی 42,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.

شکلات تلخ پسته ای داماک نستله Nestle Damak

قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000 تومان است.

شکلات کرم و بیسکویت 100 گرمی میلکا Milka Cream & Biscuit

قیمت اصلی 42,000 تومان بود.قیمت فعلی 41,000 تومان است.

شکلات اورئو براونی شکلاتی 100 گرمی میلکا Milka Oreo Brownie

قیمت اصلی 42,000 تومان بود.قیمت فعلی 41,000 تومان است.

شکلات سفید 80 گرمی میلکا Milka White Chocolate

قیمت اصلی 42,000 تومان بود.قیمت فعلی 41,000 تومان است.

شکلات با مغز فندق و انگور 80 گرمی میلکا Milka Raisin And Nut

قیمت اصلی 42,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000 تومان است.

شکلات شیری با بیسکویت توک 87 گرمی میلکا Milka Tuc

قیمت اصلی 42,000 تومان بود.قیمت فعلی 40,000 تومان است.

شکلات تلخ 82% نستله مدل 1927

قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 38,000 تومان است.