فیلتر قهوه گتر Gater سایز 2 تا 4 کاپ

قیمت اصلی 120,000 تومان بود.قیمت فعلی 110,000 تومان است.

فیلتر قهوه جدن تگ Jeden Tag سایز 4 بسته 100 عددی

قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000 تومان است.

فیلتر قهوه کمکس مدل FS40 بسته 40 عددی

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 179,000 تومان است.

فیلتر کمکس 1-4 کاپ مدل L-beans

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 108,000 تومان است.

فیلتر قهوه کافت مدل Grobe4 بسته 100 عددی

قیمت اصلی 95,000 تومان بود.قیمت فعلی 89,000 تومان است.