فرنچ پرس وسیله ای برای ساخت قهوه فرانسه می باشد که با ریختن یک قاشق قهوه  و اب جوش در مخزن تا چند دقیق دم کشیده و آماده می شود.